واقعا دی ماهی ها خاصن اما خب همـه جا هم افرادی هستن کـه واقعا لیـاقت ندارن کـه توی موقعیتی کـه هستن باشن مثل خیلی از دی ما هی ها .

دی ماهی ها مغرورن

شیکو خوشگل هستن

بهترین و جالبترین اخلاق هارو دارن

هریم درحد خودشون نمـیدونن

اگه یـه همچین صفاتی درون یـه دی ماهی بود اون یـه دی ماهیی واقعی هستش کـه خصوصیـات یـه دی ماهی رو خوب حفظ کرده.

. عکسنوشته تولد سیما . عکسنوشته تولد سیما : عکسنوشته تولد سیما ، عکسنوشته تولد سیما
[عنوشته متولدین دی - جملدر مورد متولدین دی ماه عکسنوشته تولد سیما]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Wed, 18 Jul 2018 11:03:00 +0000